eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesmärk

ERSI põhikirjaline eesmärk on teadus- ja arendustegevus vaimse tervise, suitsidoloogia ning välispõhjustest tingitud mürgistuste ja vigastuste valdkonnas:

 • alus-, rakendus- ja hindamisuuringute teostamine
 • uurimistöö, selleks vajalike andmekogude moodustamine ja pidamine, uuringuandmete kogumine, nende analüüsimine ja kättesaadavuse korraldamine ning uurimistöö tulemuste publitseerimine
 • teadlaste uue põlvkonna ettevalmistamisele kaasaaitamine vastavalt lepingutele ülikoolide ning teiste akadeemiliste asutustega
 • riiklike, Euroopa ja teiste rahvusvaheliste programmide, lepingute ja uurimis- ning arendustoetuste taotlemise kaudu riigisiseses ja rahvusvahelises teadus- ja arendustöös osalemine
 • ekspertabi osutamine
 • teadusseminaride ja -konverentside ning koolituste korraldamine
 • infopanga koostamine ja täiendamine
 • edendamist ja ennetamist taotlev selgitustöö massiteabevahendites
 • edendamist ja ennetamist taotleva info edastamine Eesti Vabariigi juhtidele
 • meditsiinilise ja psühholoogilise abi andmine stressi- või kriisiseisundis olevatele üksikisikutele
 • koostöö kõigi samasuunaliste organisatsioonide ja asutustega, nii Eesti Vabariigis kui välismaal
 • annetuste ja stipendiumide taotlemine ja vastuvõtmine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
 • stipendiumide eraldamine põhikirjaliste eesmarkide saavutamiseks kaasatud isikutele
 • kirjastustegevus
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | +372 651 6550 | suicidology@suicidology.ee