UUDISED
Esilehele
Kontakt ja info
Ajalugu
Publikatsioonid
Projektid
Võrgustik
Teenused
TELLI BROŠÜÜRE!
AppsTerv projekt
VATEK VÜF projekt
Tervisekliinik Nõmmel
ESSSB15 (2014 Tallinn)
ENG
   

 

 

 
 

AppsTerv veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks

Läbiviimise aeg: 2014-2015
Rahastaja: Norra finantsmehhanism, Rahvatervise programm 2009-2014
Programmi operaator: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Projektijuht: Lauraliisa Mark

 

Projekti AppsTerv peamiseks eesmärgiks on suurendada vaimse tervise alast teadlikkust ning tõsta vaimse tervise alaste veebipõhiste infokanalite kvaliteeti, nõustamisteenuse taset ja ulatust. Selleks:

  • luuakse eesti-ja venekeelne vaimse tervise alane veebiportaal, mis on eeskätt suunatud noortele (14-26-aastased), lapsevanematele ja spetsialistidele. Veebiportaali koondatakse sihtgrupispetsiifilist vaimse tervise alast infot ning luuakse otseteed veebipõhiste usaldusväärsete nõustamiskeskkondade juurde,
  • arendatakse veebipõhiseid nõustamiskeskkondi „Sa ei ole üksi“ (eesti ja vene keels), ja „Lahendus.net“ (eesti keeles),
  • arendatakse noortele suunatud alkoholiteemalist informatiivset veebilehte www.alkoinfo.ee (eesti ja vene keeles),
  • töötatakse välja veebinõustajate juhendmaterjalid ja kvaliteedistandardid ning korraldatakse regulaarseid koolitusi ja supervisioone, et  ühtlustada ja parendada veebinõustajate professionaalse taset ,
  • töötatakse välja eneseabi põhimõttel töötavad vaimse tervise alased nutitelefonide äppid.

Veebipõhised rakendused tõstavad vaimse tervise teenuste kättesaadavust, sest need on kuluefektiivsed  ega sõltu teenuse kasutaja geograafilisest asukohast, transpordiühendusest ega elukorraldusest. Teadlikkuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks kaasneb projekti põhitegevustega ulatuslik teavitustegevus (pressiteated, artiklid, televisioon, raadio, erialalistid jms) ning projekti tulemuste hindamine (veebiportaali kasutamise statistika, fookusgrupi intervjuud, nõustatud inimeste arv, meediakajastuste arv jms).

Projekti oodatavaks tulemuseks on teadlikkust suurendava vaimse tervise alase usaldusväärse informatsiooni ja veebipõhiste kvaliteetsete eneseabi- ja nõustamisteenuste parem kättesaadavus ja suurem kasutussagedus.

Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)
Projekti partnerid: Avitus MTÜ, Arkimedes AS (Norra), Tervise Arengu Instituut (TAI), ERSI Kliinik (Tervisekliinik Nõmmel), Lahendus.net

        
Tagasi Prindi Kvaliteetne kodulehekülg