UUDISED
Esilehele
Kontakt ja info
Ajalugu
Publikatsioonid
Projektid
Võrgustik
Teenused
TELLI BROŠÜÜRE!
AppsTerv projekt
VATEK VÜF projekt
Tervisekliinik Nõmmel
ESSSB15 (2014 Tallinn)
ENG
   

 

 
TagasiSisukaartPrindi

 
 

EESTI-ROOTSI VAIMSE TERVISE JA
SUITSIDOLOOGIA INSTITUUT (ERSI)

ERSI on eraõiguslik teadus- ja koolitusasutus, mis alustas tööd Tallinnas Karolinska Instituudi Suitsidoloogia Keskuse (NASP) ja kohalike mõttekaaslaste toel 1993. a. arendamaks nõukogude-aegset tabu - suitsiiditeemat. Tänaseks on loodud koolkond laialdaste tööalaste sidemetega peamiselt Euroopas (WHO, Euroopa Komisjon, ülikoolid, instituudid), aga ka maailmas ning lokaalselt. ERSI on kantud Teadus- ja Haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste nimistusse, ta kuulub Tartu Ülikooli juures tegutseva Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse koosseisu (Eesti teaduse tippkeskus 2001-2007), ERSI kompetentsi kasutavad Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Tallinna ja Tartu Ülikool jt. Euroopa Suitsiidi Preventsiooni Sümpoosium toimub 2014 Tallinnas.

ERSI projektide temaatika ja haare on järjekindlalt laienenud, kattes nüüd suitsiidiprotsessi arengut vaimsest tervisest ja heaolust kuni suitsiidisurmani, uuringutele on lisandunud rakenduslik aspekt ja suitsidaalse käitumise koolitused on integreeritud rutiinsena mitmetesse õppeasutustesse. ERSI töötab põhiliselt Euroopa Komisjoni finantseeritud projektidega, sealhulgas kõrgetasemelised Euroopa Komisjoni 7. Raamprogrammi ja WHO projektid, mida vajadusel kaasfinantseerib Sotsiaalministeerium.

ERSI missiooniks on vaimse tervise kaardistamine ja edendamine, vaimse tervise probleemide ennetamine ja leevendamine teadusuuringute, koolituste, rakenduste, meedia jt rahvavalgustuse kanalite kaudu. Täpsustavalt:

-    Vaimse tervise riskigruppide, riskitegurite ja situatsioonide väljaselgitamine

-    Vaimset tervist toetavate asjaolude identifitseerimine ja sekkumiste evalveerimine

-    Epidemioloogilised uuringud ja järeluuringud

-    Vaimse tervise ja suitsidaalse käitumise rahvusvaheliste andmebaaside haldamine

-    Tõenduspõhise informatsiooni jagamine, sh tervisepoliitikate väljatöötamiseks

-    Nii teadlaste kui terviseedendajate võrgustiku käigushoidmine ja arendamine

-    Vaimse tervise ja heaolu teemalistesse projektidesse lülitumine ja nende algatamine

 

Enesetunne

  

 

        
Tagasi Prindi