eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Esileht

ERSI on eraõiguslik teadus- ja koolitusasutus, mis alustas tööd Tallinnas Karolinska Instituudi Suitsidoloogia Keskuse (NASP) ja kohalike mõttekaaslaste toel 1993. a. arendamaks nõukogude-aegset tabu – suitsiiditeemat. Tänaseks on loodud koolkond laialdaste tööalaste sidemetega peamiselt Euroopas (WHO, Euroopa Komisjon, ülikoolid, instituudid), aga ka maailmas ning lokaalselt. ERSI on kantud Teadus- ja Haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste nimistusse, ta kuulub Tartu Ülikooli juures tegutseva Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse koosseisu (Eesti teaduse tippkeskus 2001-2007), ERSI kompetentsi kasutavad Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Tallinna ja Tartu Ülikool jt. Euroopa Suitsiidi Preventsiooni Sümpoosium toimub 2014 Tallinnas.

ERSI projektide temaatika ja haare on järjekindlalt laienenud, kattes nüüd suitsiidiprotsessi arengut vaimsest tervisest ja heaolust kuni suitsiidisurmani, uuringutele on lisandunud rakenduslik aspekt ja suitsidaalse käitumise koolitused on integreeritud rutiinsena mitmetesse õppeasutustesse. ERSI töötab põhiliselt Euroopa Komisjoni finantseeritud projektidega, sealhulgas kõrgetasemelised Euroopa Komisjoni 7. Raamprogrammi ja WHO projektid, mida vajadusel kaasfinantseerib Sotsiaalministeerium.

ERSI missiooniks on vaimse tervise kaardistamine ja edendamine, vaimse tervise probleemide ennetamine ja leevendamine teadusuuringute, koolituste, rakenduste, meedia jt rahvavalgustuse kanalite kaudu. Täpsustavalt:

  • Vaimse tervise riskigruppide, riskitegurite ja situatsioonide väljaselgitamine
  • Vaimset tervist toetavate asjaolude identifitseerimine ja sekkumiste evalveerimine
  • Epidemioloogilised uuringud ja järeluuringud
  • Vaimse tervise ja suitsidaalse käitumise rahvusvaheliste andmebaaside haldamine
  • Tõenduspõhise informatsiooni jagamine, sh tervisepoliitikate väljatöötamiseks
  • Nii teadlaste kui terviseedendajate võrgustiku käigushoidmine ja arendamine
  • Vaimse tervise ja heaolu teemalistesse projektidesse lülitumine ja nende algatamine
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee