eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB15)

Tallinn
27.-30. august 2014.a.

ESSSB on iga kahe aasta järel toimuv konverents, kus suitsidaalse käitumise uuringute ja preventsiooni alal tegutsevad inimesed – teadlased, kliinilised spetsialistid, vabatahtlikud – saavad kohtuda, kogemusi vahetada ning värskeid uurimistulemusi ja saavutusi esitleda selleks, et hoida inimelusid kogu maailmas. ESSSB pakub kõrgetasemelist teadusprogrammi plenaarettekannetega, paralleelsessioonidega, töötubadega ja poster-ettekannetega, aga ka konverentsikülalisi informaalsel viisil ühendavat sotsiaalset programmi. ESSSB15 tunnuslause – “Suitsiidide ennetamine on vaimse tervise edendamine” – rõhutab integreeritud ja lootusrikast lähenemisviisi suitsiidide preventsioonis.

Täpsem info ESSSB15 kohta tehakse peatselt teatavaks, palun vaadake kodulehte esssb15.org.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | +372 651 6550 | suicidology@suicidology.ee