eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Brošüürid

Ilmunud on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) poolt kirjastatud brošüürid, mille eesmärgiks on vaimse tervise probleemide ja suitsidaalse käitumise ennetamine.

Brošüürid on koostatud konkreetse sihtrühma spetsiifikat silmas pidades, kuid sisaldavad hulgaliselt üldist teavet vaimse tervis ja suitsidaalsuse kohta ning on seega huvitavaks ja harivaks lugemismaterjaliks kõigile.

Tellimine:
E-maili teel suicidology@suicidology.ee
Faksi teel 651 6550 (E-N kell 9-16)

Tellimuse saab kätte Õie 39 Tallinn 11615 või posti teel (lisandub postikulu)
Lisainfo tel 651 6550

Essential papers on suicidology 2008-2014

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI)

2008-2014 (552 lk)

Hind Tasuta!
ISBN 978-9985-9963-7-9

Vaimne tervis kui vaimne heaolu: Infomaterjal noortele

Zrinka Laido, Lauraliisa Mark; Airi Värnik (toim)
20 lehekülge

Positiivne vaimne tervis kui vaimne heaolu. Positiivse vaimse tervise olulised tunnused. Individuaalsed toimetulekuoskused. Enesekindlus. Emotsioonid. Stress. Suhted ja suhtlemine.

Hind Tasuta!
ISBN 978-9985-9963-2-4

SEYLE Õpilaste ja õpetajate baasuuringu tulemused: Vaimne tervise ja riskikäitumine

Kaur Lumiste; Airi Värnik, Merike Sisask, Peeter Värnik (toim)
20 lehekülge

SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) ehk Säästame noori elusid Euroopas on programm, mille üldeesmärgiks on parandada teismeliste tervist läbi riski- ja suitsidaalse käitumise vähendamise, erinevate preventsiooniprogrammide tulemuslikkuse hindamine ja vastavate tervist edendavate soovituste väljatöötamise kaudu. Raport tutvustab SEYLE Eesti baasuuringu tulemusi, kirjeldades 19 Tallinna üldhariduskooli õpilaste küsitlusuuringu vastuseid tervise- ja riskikäitumise, vaimse tervise seisundi, elustiili ja suhete valdkonnas ning õpetajate hoiakuid ja teadmisi vaimse tervise suhtes.

Hind Tasuta!
ISBN 978-9985-9963-5-5

Enesetappude ennetamine: Abiks õpetajatele ja muule koolipersonalile

44 lehekülge

Suitsidaalsus kui varjatud ja alahinnatud probleem. Suitsiidiprotsessi areng. Kaitsvad faktorid. Riskifaktorid ja riskiolukorrad. Kuidas distressis ja võimaliku suitsiidiohuga õpilasi ära tunda? Kuidas peaks suitsidaalseid õpilasi koolis käsitlema?

Hind 1.60 EUR
ISBN 978-9985-9963-1-7

Enesetappude ennetamine: Abiks esmatasandi tervishoiutöötajatele

24 lehekülge

Enesetapp – probleemi ulatus. Miks on esmatasandi meditsiinitöötaja roll tähtis? Enesetapp ja psüühikahäired. Sotsiodemograafilised ja keskkonnast tulenevad tegurid. Suitsidaalse inimese meeleseisund. Kuidas enesetapuohtliku inimesega kontakti saada? Enesetapp – müüdid ja faktid. Kuidas suitsiidiriski ära tunda? Kuidas hinnata suitsiidiriski suurust? Kuidas enesetapumõtetega inimest kohelda? Enesetapuohus oleva inimese edasisuunamine. Abi allikad. Mida teha ja mida mitte teha?

Hind 1.60 EUR
ISBN 978-9985-9963-0-0

Essential papers on suicidology 1993-2008

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI)
1993-2008 (340 lk)

To celebrate the 15th anniversary of ERSI

Hind Tasuta!
ISBN 978-9985-9647-9-8

Enesetappude ennetamine: Infomaterjal pereliikmetele ja sõpradele kuidas toime tulla raskuste ja kriisidega

Merike Sisask
23 lehekülge

Lein ja kaotusvalu. Kriisid. Depressioon. Alkohol ja narkootikumid. Anaboolsed steroidid. Anoreksia ja bulimia. Kiusamine. Kuidas raskustest üle saada? Suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed. Kuidas aidata suitsidaalset inimest? Mida suitsidaalne inimene ei vaja? Mida ei tohiks teha suitsidaalse kriisi korral? Kelle poole pöörduda? Mis toimub arsti või psühholoogi juures? Kuidas käituda pärast suitsiidikatset? Abivõimalused ja tähtsad numbrid. Müüt või fakt?
Hind 1.60 EUR

ISBN 978-9985-9647-8-1

Enesetappude ennetamine: Ennetusmeetmed töökohal

27 lehekülge

Töötajate vaimne tervis. Tööstress. Tööviljakus ja kulud. Suitsiid ja amet. Abi otsimine ja rahuldamata vajadus. Töötajate tervisearendus. Muudatused organisatsioonis. Töötajate informeerimine ja koolitamine. Psühhosotsiaalse tervise tagamise süsteem. Kuidas just saab abistada enesetapumõtetega töötajat. Kuidas kolleeg saab aidata suitsidaalset töötajat. Mida tööandjad saavad teha töötajate vaimse tervise heaks. Mida tööandja saab teha, kui töötaja on teinud enesetapu.

Hind 1.60 EUR
ISBN 978-9985-9647-7-4

Enesetappude ennetamine: Abiks nõustajatele

24 lehekülge

Suitsiidikoorem. Kaitsvad faktorid. Riskifaktorid ja ohuolukorrad. Elanikkonna erigrupid ja suitsiid- lapsed ja teismelised, eakad. Levinud müüdid suitsiidi kohta. Suitsidaalse käitumise hindamine. Suitsidaalse isiku käsitlemine. Suitsidaalsete laste ja noorte nõustamine. Nõustaja toimetulek kliendi suitsiidiga. Elanikkonna teavitamine. Suitsiidiohvri leinajad.

Hind 1.60 EUR
ISBN 978-9985-9647-6-7

Abiks sotsiaaltöötajatele depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel

Karmel Saveljev
23 lehekülg

Depressioon. Mis põhjustab depressiooni? Suitsiidiriski suurendavad tegurid depressioonihaigel. Kuidas aidata? Suitsidaalne käitumine. Suitsiid – müüdid ja tegelikkus. Mida jälgida suitsidaalse käitumise kahtluse puhul? Suitsiidiriski hindamine. Mida teha? Mida mitte teha? Soovitused nõustamiseks. Lihtne depressioonitest.

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-2-1

Enesetappude ennetamine: Suitsiidiohvri leinajatele eneseabigruppide algatamiseks

23 lehekülge

Suitsiidisurma lein. Suitsiidi mõju. Kust võib leinaja abi saada? Eneseabigruppide tähtsus. Kuidas algatada eneseabigruppi suitsiidi läbi lähedase kaotanud inimestele? Grupi tegevuskava arendamine. Toetavate ressursside otsimine ja kasutamine grupis. Tulemuslikkuse mõõtmine. Võimalikud riskifaktorid. Grupitöö mudel.

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-3-X

Enesetappude ennetamine: Suitsiidide kajastamine meedias

15 lehekülge

Meediakajastuse mõju suitsiididele. Usaldusväärse informatsiooni allikad. Kuidas kajastada suitsiiditeemat üldiselt. Kuidas kajastada ühte kindlat suitsiidijuhtumit. Abi saamise võimaluste kohta informatsiooni andmine. Mida teha ja mida mitte teha.

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-0-5

Politseinike ja nende klientide vaimsest tervisest

Liivia Anion
22 lehekülge

Töövaimustusest läbipõlemiseni. Läbipõlemise seos kehalise tervise, stressi ja depressiooniga. Läbipõlemise ennetamine ja ravi. Politseistress ja toimetulek sellega. Stressist suitsiidini. Suitsiidide preventsioon politseis. Konfliktid kodanikega. Politsei ja demonstrantide vastuolud. Tulistamises osalenud politseinik. Surmateate edastamine. Alaealiste ülekuulamine. Telefonivestlused kodanikega ja kodanike kaebused.

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-4-8

Suitsidaalse käitumise eneetamine ja vaimse tervise edendamine militaarses süsteemis

Merle Tihaste
39 lehekülge

Kolm erinevat sihtrühma: ajateenijad, kaaderkoosseis ja missiooniüksused. Stress militaarses keskkonnas. Depressioon ja lootusetus. Suitsidaalse käitumise ja suitsiidiprotsessi kirjeldused. Suitsiidiriski hindamine. Tegevuskava suitsiidijuhtumi korral väeosas. Traumaatilise episoodi debriifing. Lahingstressile viitavad käitumised. Nõuanded “missiooniperedele”.

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-5-6

Enesetappude ennetamine: Abiks vanglaametnikele

24 lehekülge

Üldisi andmeid enesetappudest. Kinnipeetavad – suur suitsiidi riskirühm. Suitsidaalne käitumine ja selle ennetamine kinnipidamisasutustes. Enesetapu mudelid. Esmane test vanglasse saabumisel ja hilisem jälgimine. Kui on toimunud enesetapp või enesetapukatse – mida teha?

Hind 1.60 EUR
ISBN 9985-9647-1-3

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | +372 651 6550 | suicidology@suicidology.ee