eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Koolitus

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viib läbi pikemaid koolitusi ja lühiloenguid erinevatele sihtrühmadele: perearstid ja pereõed, õpetajad jm koolipersonal, sotsiaaltöötajad jm abistavad elukutsed, vabatahtlikud abistajad. Loetelu pole ammendav. Koolitusmoodulid on välja töötatud ja testitud pikema aja jooksul ning koolitusi viivad läbi oma ala professionaalid.

Aeg, maht ja hind vastavalt kokkuleppele tellijaga. Õppe- ja jaotusmaterjalidena on kasutusel erinevate projektide raames välja töötatud brošüürid jm infomaterjalid ning filmid.

Suitsidaalne käitumine

 • suitsidaalse käitumise epidemioloogia, selle levimus ja olemus
 • suitsidaalse käitumise riski- ja kaitsvad tegurid
 • alkohol suitsiidi riskitegurina
 • suitsidaalne kriis
 • suitsiidiriski hindamine
 • suitsidaalse käitumise ennetamine

Vaimne tervis

 • psüühika- ja käitumishäired
 • sotsiaalpsühhiaatria
 • depressioon
 • bio-psühho-sotsiaalne vaimse tervise mudel
 • vaimse tervise kaitse
 • vaimse tervise probleemide ennetamine
 • vaimse tervise edendamine
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | +372 651 6550 | suicidology@suicidology.ee