eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2006

Grandihoidja: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Kairi Kõlves
Läbiviimise aeg: 2006-2008
Rahastaja: Eesti Teadusfond (Grant nr 6799)

Kirjeldus: Uuringu põhieesmärgid on:

  1. Teaduslikust aspektist välja selgitada omavaheline seos (1) alkoholi tarbimise, (2) suitsidaalse käitumise ning (3) teiste suitsiidi riskitegurite vahel Eestis üksikisiku tasandil ja (4) leida suitsiidisurmadest tingitud tervisekaotus rahvastikule ja selle majanduslikud mõjud rahvusvaheliselt võrreldavate metoodikatega ning tutvustada saadud tulemusi eesti ja rahvusvahelistel konverentsidel ja avaldada töö tulemusi rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades.
  2. Rakenduslikust aspektist anda tõenduspõhist materjali suitsidaalse käitumise preventsiooni strateegia ja tegevuskava koostamiseks riiklikul tasandil preventiivsete meetmete väljatöötamisel ja täiendamisel nii antud töö raames kui riikliku alkoholipoliitika programmis ja riikliku vaimse tervise programmis, aga ka soovituslikuks juhendmaterjaliks analoogilise ajaloolise taustaga maades.01
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee