eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti taasiseseisvusperioodi suitsiiditrend: Millised on seosed sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja rahvatervise indikaatoritega?

1 jaanuar, 2007

Grandihoidja ja projektijuht: Kairi Kõlves
Läbiviimise aeg: 2007-2009
Rahastaja: Eesti Teadusfond (Grant nr 7132)

Kirjeldus: Projekti põhieesmärk on uurida suitsiidi kui sotsiaalset fenomeni järskude sotsiaalsete muutustega ühiskonnas, mis võiks avada uue teoreetilise lähenemissuuna ja annaks tõenduspõhist materjali preventsiooniks.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee