eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

ProMenPol, EK 6RP projekt

1 jaanuar, 2007

Keskus: Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH), Dortmund (Saksamaa)
Superviisor: Dr Karl Kuhn
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask (alates 2008), Prof Dr Airi Värnik (2007-2008)
Projektijuht: Lauraliisa Heidmets (alates 2008), Merike Sisask (2007-2008)
Läbiviimise aeg: 2007-2009
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 6. raamprogramm (Leping nr 044406), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: Vaimse tervise edendamine ja kaitsmine – poliitikate toetamine läbi teadusuuringute, kaasaegsete lähenemiste ja praktika integratsiooni. Vaimse tervise edendamise ja kaitsmise instrumendid kolmes valdkonnas – haridusasutustes, töökohtadel ja eakate hooldu

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee