eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

OSPI-Europe, EK 7RP projekt

1 jaanuar, 2008

Keskus: Leipzigi Ülikooli Psühhiatriakliinik (Saksamaa)
Superviisor: Prof Dr Ulrich Hegerl
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Merike Sisask
Läbiviimise aeg: 2008-2012
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm (Leping nr 223138), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: OSPI-Europe projekti üldeesmärk on välja töötada tervisepoliitika kujundajate ja sidusrühmade ning Euroopa Komisjoni jaoks tõenduspõhine ja efektiivne suitsidaalse käitumise preventsiooniprogramm, mis sisaldab materjale, instrumente ja juhiseid mitmetasandilise sekkumismudeli rakendamiseks.

Projekti kodulehekülg: ospi-europe.com

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee