eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrva- ja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks kaitseväe kontekstis ning avalikkuse hoiak kaitseväeteenistusest tulenevate riskitegurite suhtes

1 jaanuar, 2008

Grandihoidja ja projektijuht: Prof Dr Airi Värnik
Läbiviimise aeg: 2008-2009
Rahastaja: Eesti Vabariigi Kaitseministeerium (Grant nr 386/0807)

Kirjeldus: Uurimistöö üldine eesmärk on pakkuda tõenduspõhiseid andmeid vägivaldse (sh suitsidaalse) käitumise ennetamiseks kaitseväes. Töö ala-eesmärgid on: (1) selgitada välja vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrva- ja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel; (2) selgitada välja vägivaldse käitumise riski- ja kaitsvad tegurid kaitseväe kontekstis ning analüüsida võimalusi efektiivseks sekkumiseks ja ennetamiseks; (3) analüüsida avalikkuse hoiakut kaitseväeteenistusest tulenevate vägivaldse käitumise riskitegurite suhtes

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee