eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

SEYLE, EK 7RP projekt

1 jaanuar, 2009

Saving and Empowering Young Lives in Europe
Keskus: NASP, Karolinska Instituut, Stockholm (Rootsi)
Superviisor: Prof Dr Danuta Wasserman
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Mari Jushkin (sekkumine), Merike Sisask (administratiiv- ja finantsasjad), Peeter Värnik (andmebaasi haldus)
Läbiviimise aeg: 2009-2011
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm (Leping nr 223091), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: SEYLE on Euroopa teismeliste koolilaste tervist edendav programm, mille üldeesmärgiks on teismeliste tervise parandamine läbi riski- ja suitsidaalse käitumise vähendamise, erinevate preventsiooniprogrammide tulemuslikkuse hindamine ning Euroopa riikides teismeliste tervist edendavate programmide rakendamiseks kultuuriliselt kohandatud soovituste väljatöötamine.
SEYLE projekti käigus testitavad preventsiooniprogrammid (ehk sekkumismudelid) on:

  1. Üldine tervise edendamine läbi kooliõpilaste endi teadlikkuse tõstmise (Awareness)
  2. Õpetajate jm koolipersonali koolitamine (QPR: Question, Persuade & Refer)
  3. Riskigruppi kuuluvate laste väljaselgitamine ja vaimse tervise spetsialisti juurde konsultatsioonile suunamine (ProfScreen)
  4. Infovoldik kontrollgrupile (Information)

Projekti kodulehekülg: seyle.org

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee