eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

T-MHP, EK Leonardo da Vinci projekt

1 jaanuar, 2009

Koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks
Keskus: Töötervishoiu Uurimiskeskus (Iirimaa)
Superviisor: Dr Richard Wynne
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask
Projektijuht: Zrinka Laido
Läbiviimise aeg: 2009-2011
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation (Leping nr 2009 [LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ProMenPol jätk. Projekti eesmärgiks on pakkuda õpetajatele, personalijuhtidele ja hooldustöötajatele teavet nende tegurite kohta, mis on läbi kogu inimese elukaare – koolides, töökohtadel ja eakatele suunatud asutustes – kriitilise tähtsusega vaimse tervise säilitamise ja edendamise seisukohalt ning algatada, ellu viia ja monitoorida poliitikate ja programmide arendust nendes organisatsioonides.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee