eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

SUPREME, EK rahvatervise projekt

1 jaanuar, 2010

Suitsiidide ennetamine Interneti abil ja meedial põhinev vaimse tervise edendamine
Keskus: NASP, Karolinska Instituut, Stockholm (Rootsi)
Superviisor: Prof Dr Danuta Wasserman
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Airi Mitendorf (alates 2011),  Lauraliisa Mark (2010-2011)
Läbiviimise aeg: 2010-2013
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20091219), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: SUPREME üldine eesmärk on organiseerida ekspert-organisatsioonide vahelist partnerlust selleks, et arendada interneti- ja meediapõhist, mitmekeelset, kultuuriliselt kohandatud sekkumistegevust vaimse tervise edendamiseks ja suitsiidide ennetamiseks. Sekkumine hõlmab endas interaktiivset veebilehte ja meediakampaaniat, mis on suunatud teismelistele ja noortele vanuses 14-24. Tulemuste põhjal antakse välja juhised parima praktika kohta interneti ja meedia kasutamisest vaimse tervise edendamise sekkumistegevuste läbiviimisel.

SUPREME sekkumisprogramm asub Supremebook.org

Projekti kodulehekülg: supreme-project.org

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee