eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

PREDI-NU, EK rahvatervise projekt

1 jaanuar, 2011

Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu

Keskus: Leipzigi Ülikooli Psühhiatriakliinik (Saksamaa)
Superviisor: Prof Dr Ulrich Hegerl
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Lauraliisa Mark (alates 2013), Mari Jushkin (2012-2013), Henrik Dobewall (2011)
Läbiviimise aeg: 2011-2014
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20101214), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: PREDI-NU on Euroopa teismeliste ja noorte täiskasvanute depressiooni ennetav ja vaimset tervist edendav programm, mille eesmärgiks on vaimse tervise edendamine ja depressiooni ning suitsidaalsuse ennetamine võrgustikutöö kaudu. Programmi raames töötatakse välja internetipõhine psühholoogilist tuge pakkuv juhendatud eneseabi instrument kerge ja mõõduka depressiooniga noorte ja täiskasvanute jaoks nende paranemisprotsessi toetamiseks. Samuti on kavas tõsta teadlikkust depressioonist noorte ja täiskasvanutega töötavate spetsialistide seas, eesmärgiga tõhustada depressiooni varast märkamist, et depressiooniga inimestele võimaldada kiiresti vajaminevat abi.

Projekti kodulehekülg: predi-nu.eu

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee