eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

SEYLE Õpilaste ja õpetajate baasuuringu tulemused: Vaimne tervise ja riskikäitumine

1 jaanuar, 2011

Kaur Lumiste; Airi Värnik, Merike Sisask, Peeter Värnik (toim)
20 lehekülge

SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) ehk Säästame noori elusid Euroopas on programm, mille üldeesmärgiks on parandada teismeliste tervist läbi riski- ja suitsidaalse käitumise vähendamise, erinevate preventsiooniprogrammide tulemuslikkuse hindamine ja vastavate tervist edendavate soovituste väljatöötamise kaudu. Raport tutvustab SEYLE Eesti baasuuringu tulemusi, kirjeldades 19 Tallinna üldhariduskooli õpilaste küsitlusuuringu vastuseid tervise- ja riskikäitumise, vaimse tervise seisundi, elustiili ja suhete valdkonnas ning õpetajate hoiakuid ja teadmisi vaimse tervise suhtes.

Hind Tasuta!
ISBN 978-9985-9963-5-5

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee