eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

ACTION FOR HEALTH (AFH), EK rahvatervise projekt

1 jaanuar, 2012

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade jastruktuurifondide ettevalmistus
Keskus: Rahvatervise Instituut Murska Sobota (Sloveenia)
Superviisor: Tatjana Krajnc-Nikolić
Projekti koordinaator Eestis: Airi Värnik
Projektijuht: Jing Wu
Läbiviimise aeg: 2012-2014
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20111205), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ACTION-FOR-HEALTH projekti üldine eesmärk on parendada inimeste tervist ja elukvaliteeti, vähendades nende tervisealast ebavõrdsust tervise edendamise kaudu. See saavutatakse suurendades sidusrühmade võimekust tervise edendamise alaste sekkumistegevuste läbiviimisel Euroopa erinevates regioonides selleks, et tõhusalt võidelda tervisealase ebavõrdsusega, mis on struktuurifondidele ligipääsu omavate tegevuskavade põhiline osa.

Projekti kodulehekülg: action-for-health.eu

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee