eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

MH-WB, EK rahvatervise projekt

25 jaanuar, 2013

Vaimne tervis ja heaolu

Projekti koordinaator Eestis: Airi Värnik
Läbiviimise aeg: 2013-2016
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20122202), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: Selle ühistegevusele suunatud projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Euroopas vaimse tervise ja heaolu edendamist, vaimsete häirete ennetamist ning vaimse häirega inimeste ravi ja sotsiaalse kaasatuse parandamist. Selle eesmärgi saavutamiseks algatatakse protsess vaimse tervise ja heaolu alaseks struktureeritud koostööks EL liikmesriikide, tervise jm asjakohaste sektorite sidusrühmade ning rahvusvaheliste orgamisatsioonide (eriti WHO ja OECD) vahel. Koostöö käigus arendatakse välja ühiselt heakskiidetud raamistik tegevuskava elluviimiseks, mis käsitleb järgmisi teemasid: a) vaimse tervise edendamine töökohtadel ja koolides; b) depressiooni ja suitsiidide ennetamine; c) kogukondliku vaimse tervise teenuse arendamine; d) vaimse tervise integreerimine kõikidesse poliitikatesse.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthandwellbeing.eu01

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee