eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Action For Health projekti publikatsioon

16 august, 2013

Esimene Action For Health projekti raames koostatud publikatsioon on ilmunud.

Käesolev publikatsioon on esimene neljast publikatsioonist, mis projekti Action for Health raames ilmub. Väljaanne kajastab olukorra analüüsi ja vajaduste hindamise tulemusi, mis viidi läbi projekti partnerite poolt 7 Euroopa riigis, kaasa arvatud Eestis. Nendele tulemustele põhinedes töötatakse välja strateegilised tegevuskavad kõigis seitsmes riigis. Lisaks sellele saab publikatsioonist lugeda näited heade tavade kohta tervisliku ebavõrdsuse probleemi lahendamisel. Publikatsioon on kättesaadav siin.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee