eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Prof Dr Airi Värnik esitati Rahvusvahelise Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsiooni (IASP) presidendi kandidaadiks

22 august, 2013

Rahvusvahelise Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsiooni (IASP; www.iasp.info) missiooniks on ennetada suitsidaalset käitumist ja leevendada selle mõju ning pakkuda võimalust teemakohasteks aruteludeks ja algatusteks teadlastele, vaimse tervise spetsialistidele, kriisinõustajatele, vabatahtlikele abistajatele ning suitsiidiohvri leinajatele. IASP-i asutajateks olid 1960. aastal Professor Erwin Ringel ja Dr. Norman Farberow. Praegu ühendab IASP enam kui 50 erinevast riigist pärit spetsialiste ja vabatahtlikke. IASP on valitsusväline organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO). IASP algatusel tähistatakse iga aasta 10. septembril ülemaailmselt Suitsiidipreventsiooni päeva.

Airi Värnik on olnud IASP liige ja Eesti ametlik esindaja juba pikka aega. Airi Värniku panus maailmatasemel suitsidoloogi ja sotsiaalpsühhiaatrina on leidnud varasemalt tunnustust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. IASP president valitakse 2 aastaks ning seekordsed valimistulemused tehakse teatavaks 2013.a. septembri lõpus XXVII IASP Maailmakongressil Oslos.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee