eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Jing Wu kaitses doktoritööd

23 aprill, 2014

Jing Wu kaitses oma doktoritööd kolmapäeval, 16. aprillil 2014. a.

Kolmapäeval, 16. aprillil 2014. aastal algusega kell 12 kaitses TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi doktorant Jing Wu oma doktoritööd “European Older Adults’ Well-Being and Suicide in the Societal and Family Context / Euroopa vanemaealiste heaolu ja suitsiidi fenomen ühiskonna ja perekonna kontekstis“. Avalik kaitsmine toimus Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213, Uus-Sadama tn 5. Doktoritöö juhendajad olid Tallinna Ülikooli professor Airi Värnik ja Tartu Ülikooli teadur Kairi Kasearu. Oponendid olid Soome Riikliku Tervise ja Heaolu Instituudi Vaimse Tervise Edendamise osakonna juhataja Pia Solin ja Tartu Ülikooli dotsent Kai Saks. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis E-Ait.

Jing Wu uuris peamiselt suitsiidide põhjuseid ja levikut Euroopa vanemaealiste hulgas. Doktoritöö tulemused näitasid, et kõigis uuritud 22 riigis oli tugev seos vanemaealiste suitsiidide arvu ja nende heaolu indikaatorite vahel (nt füüsiline vorm, vaimne tervis, rahulolu eluga, õnnelikkus jne). Töös ilmnes, et suitsiidisuremus on madalam riikides, kus vanemaealistel on võimalik kauem jätkata tööalast tegevust, et suitsiidikordaja on seda väiksem, mida positiivsemad on ühiskonna hoiakud eakate suhtes, et sotsiaalne kaitse ja sotsiaalne toetus on positiivses korrelatsioonis subjektiivse heaolu indikaatoritega, mis maandab suitsiidiriski. Tähelepanu pöörati 16 Euroopa riigi andmetel ainete üledoosi kui eakate enim levinud suitsiidimeetodi preventsiooni võimalustele. Üksikisiku tasandil uuriti erinevusi eakate emade ja täiskasvanud tütarde suhte kvaliteedi seost eakate eluga rahuloluga Eestis, Saksamaal, Venemaal ja Hiinas. Uurimistöö tulemused annavad ülevaate Euroopa vanemaealiste olukorrast ja vajadusest, mida seadusandjad ja sotsiaaltöötajad saavad arvesse võtta vanemate inimeste heaolu tagamiseks nii riigi sotsiaalpoliitika diskursuses, pragmaatilises sekkumises sotsiaaltöö valdkonnas kui ka ühiskonna hoiakute ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kujundamisel.

Jing Wu alustas tööd vaimse tervise ja suitsiidide ennetusega kümne aasta eest Hiinas. Pärast magistrikraadi omandamist Hong Kongis tuli ta Eestisse, et ellu viia oma akadeemiline unistus. Jing Wu jätkab teaduslikku tööd alal, mis on seotud heaolu, vaimse tervise arendamise ja suitsiidi ennetamisega ka tulevikus, ja seda eriti vanemate inimeste hulgas.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee