eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele

1 juuli, 2014

Läbiviimise aeg: 01.07.2014-30.12.2015
Rahastaja: Norra finantsmehhanism, Rahvatervise programm 2009-2014
Projektijuht: Marju Medar
Projektimeeskond: Marju Medar (TLU STI), Kaja Tampere (TLU KI), Esta Kaal (TLU KI), Hele Leek-Ambur (TLU HK), Rea Raus (TLU ÖI), Maie Alas (TLU TSI), Koidu Saia (TLU STI), Merike Sisask (ERSI, Eesti), Airi Värnik (ERSI, Eesti), Jing Wu (ERSI, Eesti), Riina Kiik (NTNU, Norra), Zsolt Bugarszki (ELTE, Ungari)

Projekti eesmärgiks on parendada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses.

Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi avaseminar “Elustiili maraton” (24. augustil 2014 Haapsalus), osaletakse Vaimse Tervise Messil (10. oktoobril 2014 Tallinna Ülikoolis), viiakse läbi kahetasandilised koolitused tervisedenduse valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele, töötatakse välja juhendmaterjal “Sõltuvusainete tarvitamise ennetamine ja tervisedendus kogukonnas“, korraldatakse lõppkonverents.

Koolitused:

  • Septembrist kuni detsembrini 2014 (14 päeva) Tallinnas toimub koolitajate koolitus 30 spetsialistile
  • Veebruarist kuni septembrini 2015 (14 päeva) kõikides maakondades toimub 450 spetsialistile põhikoolitus

Projekti kodulehekülg: skoop3.ee/Terviseilmajaam/

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee