eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Kokkuvõte-raport “Koolinoorte vaimne tervis”

31 mai, 2015

Trükist on ilmunud kokkuvõte-raport “Koolinoorte vaimne tervis”.

Üleminek lapsepõlvest nooruki-ikka on keeruline ja paljuski alustrajav periood sirguva inimese elus. Sel perioodil teeb inimene oma eluviisi valikud ja kujundab käitumismustrid, mistõttu on eriti vajalik lapse arenguga kaasas olla, hinnata tema vaimset seisundit ja heaolu taset ning vajadusel abistada/sekkuda. Käesolev kogumik annab ülevaate kolmest Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud ja Sotsiaalministeeriumi kaasfinantseeritud projektist (SEYLE, WE-STAY ja SUPREME), mis erineval moel keskenduvad enam-vähem 15-aastaste, so 8ndate-9ndate klasside kooliõpilaste vaimsele tervisele, hõlmates nii hinnangu seisundile, tervise- ja riskikäitumise uuringu, erinevate sekkumismoodulite rakendamise, mille efektiivsust mõõdetakse ja mis kokkuvõttes teenivad õpilaste vaimse tervise edendamise/parandamise eesmärki. Üks projektiosa käsitleb ka õpetajate heaolu, nende vaimse tervise kirjaoskust ning hoiakuid ja võimet õpilaste abistamisel vaimse tervise kontekstis.

Projektide juhtpartneriks on olnud NASP (Karolinska Instituut, Stockholm) ning arvukate partnerite hulgas Euroopa riikidest on Eestit esindanud Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut (ERSI). Projektid on olnud mastaapsed nii uuritavate arvu, ühtse metoodika, selle ala Euroopa parimate ekspertide koostatud uuringu disaini ja konsortsiumi poolt ühiselt läbi viidud tulemuste analüüsi poolest, mille alusel on juba ilmunud 20 teadusartiklit kõrgetasemelistes teadusžurnaalides. Käesolevas kogumikus pakume rida teemasid, mille lahtikirjutamisel on püütud olla kergesti loetav ning peaasi, rõhk on pandud olukorrale Eestis teiste riikide foonil. Peatükid lõpevad lühikokkuvõtetega „Mida me teada saime?“ ja „Kuidas ma seda teadmist saaksime rakendada?“.

ERSI tänab kõiki SEYLE, WE-STAY ja SUPREME projektides osalenud koole, õpilasi, lapsevanemaid ning õpetajaid ja muud koolipersonali, samuti projektide meeskondadesse kuulunud inimesi, kelle pühendunud panust me kõrgelt väärtustame.

Koolinoorte vaimne tervis – raport

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee