eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele

7 detsember, 2015

Alates 01.08.2014 käivitus Tallinna Ülikooli juhtimisel projekt „Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele“, mis lõpeb 31.12.2015. ERSI osaleb projektis partnerina, kelle vastutusvaldkonnaks on vaimne tervis ja heaolu.

Võtmesõnadeks on kogukond ja võrgustik

Projekti võtmesõnadeks on regionaalsus, kogukondlikkus ja võrgustikul baseeruv koostöö tervisedenduse valdkonnas. Projekti eesmärgiks on parendada kogukonnas inimeste vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses.

Projekti elluviimise tulemusena tõuseb tervisealane teadlikkus mitte-tervise sektori spetsialistide hulgas kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes, sh paranevad teadmised tervise ja vaimse tervise sotsiaalsetest ja keskkondlikest teguritest ning paranevad ka oskused arvestada otsuste langetamisel erinevate tervist mõjutavate teguritega.

Koolitused

Projekti esimeseks tegevuseks oli välja töötada kahetasandiline täiendkoolituskursus kogukonna tervisedenduse spetsialistidele ning ligemale aasta kestvas koolitajate koolitusprogrammis (täiendkoolituskursuse esimene tasand) osales 35 konkursi korras valitud spetsialisti üle kogu Eesti. Teadmisi ja kogemusi omandati tervisedenduse valdkonna arendamiseks kogukondades. Seejärel praktiseerisid väljakoolitatud spetsialistid koostöös projekti tuumikmeeskonnaga maakondades tervisedenduse spetsialistide ja nende võrgustikupartnerite koolitamisel (täiendkoolituskursuse teine tasand), keda kokku kaasati ligemale 350. Koolitusel osalejad kandsid projekti lõpukonverentsil 18.09.2015 ette nende poolt oma kogukonnas rakendatud projektide tegevusi ja tulemusi.

Projekti tuumikmeeskonnas koolitajateks olid tervise edendamise valdkonnas juba pikaaegset töökogemust omavad õppejõud: vaimse tervise professor Airi Värnik, sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, keskkonnatervise õppejõud Rea Raus, tervisedenduse ja ennetuse õppejõud Maie Alas, sotsiaaltöö õppejõud Marju Medar, Airi Mitendorf, Zsolt Bugarszki, Koidu Saia, Karmen Toros, Aino Kiis, Dagmar Narusson ja Jing Wu, tervisedenduse õppejõud Hele Leek-Ambur ning tervisekommunikatsiooni professor Kaja Tampere ja lektorid Esta Kaal ning Mart Soonik.

Juhend

Üheks oluliseks projekti tegevuseks on olnud juhendmaterjali väljatöötamine sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervisedendamiseks kogukonnas. Juhend on heaks abimeheks kogukonna terviseprojektide planeerimisel ning selles keskendutakse peamiselt tervise ja heaoluga seotud kommunikatsioonile ning tuuakse näiteid selle kohta, kuidas tõhusa suhtluse kaudu on tõenäolisem jõuda soovitava tulemuseni. Juhend on kättesaadav veebipõhiselt: http://terviseilmajaam.hk.tlu.ee/ilmajaam/.

Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Rahvatervis“ 3. taotlusvooru „Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused“ vahenditest.

Projekti „Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele“ partnerid:

  1. Tallinna Ülikool (TLÜ)
  2. Eötvös Loránd University (ELTE)
  3. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  4. Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee