eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Kiusamine koolis

27 märts, 2017

Vastutav uurija: Airi Värnik
Projektijuht: Lauraliisa Mark
Läbiviimise aeg: veebruar-mai 2015
Rahastaja: Tallinna Tehnikaülikool (riigihange nr 156437)

Kirjeldus: Uurimuse “Kiusamine koolis” eesmärk on mõista ja kaardistada kiusamise ulatust ning selle iseloomu Eestis 5.-9. klasside õpilaste hulgas. Just selles vanusevahemikus on varasemate uurimsute kohaselt kõige suurem tõenäosus kiusamisega kokku puutuda. Uurimus koosneb kahest osast: (1) kvantitatiivne uurimus – ankeetküsitlus representatiivses valimis; (2) kvalitatiivne uurimus – fookusgrupiintervjuud kiusamise ja kiusamiskogemuste paremaks mõistmiseks.

Uuringu lõppraport on kättesaadav SIIT.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee