eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Laste ja noorte vaimse tervise olukorra ja sekkumisvõimaluste kaardistamine Eestis

27 märts, 2017

Vastutav uurija: Airi Värnik
Projektijuht: Merike Sisask
Läbiviimise aeg: 01.12.2013-31.05.2015
Rahastaja: Sotsiaalministeerium (leping nr 9.6-4/5982)

Kirjeldus: Projekti üldeesmärgiks on anda olemasoleva tervisestatistika ning Eestis varem läbi viidud üle-Euroopalise võrgustikuga projektide SEYLE, WE-STAY ja SUPREME baasil tõenduspõhiseid andmeid laste ja noorte vaimse tervise olukorra ning sekkumisvõimaluste kohta Eestis teiste Euroopa riikide taustal.

Projekti alaeesmärkideks on:

  • Kaardistada Eestis varem läbi viidud projektide SEYLE, WE-STAY ja SUPREME andmete baasil laste ja noorte vaimse tervise olukord Eestis ning vaimse tervise seosed valitud mikro- ja makrokeskkonna indikaatorite, hoiakute, tervise- ja riskikäitumise jm andmebaasides sisalduvate tunnustega
  • Hinnata SEYLE, WE-STAY ja SUPREME projektide sekkumisprogrammide mõju ja anda tõenduspõhiseid soovitusi vaimse tervise alaste kooli- ja veebipõhiste sekkumistegevuste kavandamiseks, rakendamiseks ja hindamiseks
  • Kaardistada olemasoleva tervisestatistika põhjal vaimse tervise olukorra kliiniline pool
  • Levitada erinevatel tasanditel (poliitikakujundajad, teadlased, spetsialistid ja huvigrupid, üldsus) teavet projekti tulemuste kohta nii teaduslikust kui rakenduslikust aspektist
  • Anda sisend laste ja noorte vaimse tervise poliitikasuuniste ja tegevuskavade tõenduspõhiseks kujundamiseks Eestis

Projekti lõppraport “Koolinoorte vaimne tervis” on kättesaadav SIIT.

Projekti 20.05.2015 toimunud lõppkonverentsi teesid on kättesaadavad SIIT.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee