eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Veteranide suitsidaalsuse kaitse- ja riskitegurid

24 oktoober, 2017

Läbiviimise aeg: 24.10.2017–15.12.2018
Rahastus: 43 621 EUR
Projektijuht: Merike Sisask
Rahastaja: Kaitseväe Akadeemia
Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Kaitseväes toime pandud suitsiidide arv on pigem väike, aastas keskmiselt mitte üle ühe juhtumi. Veteranide hulgas toime pandud suitsiidide arv ei ole teada. Suitsiidide tase ühiskonnas keskmiselt on olnud üldiselt kõrgem kui militaarses keskkonnas, kuid nii mõneski riigis ei ole see väide enam kehtiv (nt Ameerika Ühendriigid). Oluline on hoiduda Eestis samale teele sattumast. Suitsiidini jõudmine on protsess, mida mõjutavad pikema või lühema aja jooksul keerukas koos- ja vastasmõjus erinevad kaitse- ja riskitegurid – psühholoogilised, sotsiaalsed, kultuurilised, neurobioloogilised ja demograafilised. Mõned neist on kergemini mõjutatavad, teised raskemini, kuid neid tegureid teades on võimalik täpsemini planeerida ennetustööd. On väga oluline planeerida ennetustööd selliselt, et suurendada kaitsetegurite ning vähendada riskitegurite mõju. Kuna suitsiid on protsess, siis on vajalik keskenduda ka kergemate suitsidaalsuse vormide nagu suitsidaalne mõtlemine ja suitsiidikatsed varajasele märkamisele ja ennetamisele. Eelkirjeldatust tulenevalt on projekti eesmärkideks: (1) selgitada välja suitsidaalse käitumise levimus ning suitsidaalsuse kaitse- ja riskitegurid Kaitseväe veteranide hulgas; (2) analüüsida olemasolevaid suitsiidiriski hindamise mõõtvahendeid ja esitada ettepanekud suitsiidiriski kvantitatiivse hindamise mõõtvahendi arendamiseks Kaitseväes.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee