eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

EAAD parima praktika mudeli kohandamine ja rakendamine depressiooniravi parandamiseks ja suitsiidikäitumise ennetamiseks Euroopas (EAAD-Best)

25 oktoober, 2023

Läbiviimise aeg: 02.04.2021–01.04.2024
Rahastus: 206 544 EUR
Projektijuht: Merike Sisask
Rahastaja: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)
Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

EAAD-Best üldine eesmärk on parandada depressiooniga patsientide ravi ja ennetada suitsiidikäitumist Euroopas: (1) kandes üle EAAD kogukonnapõhise 4-tasandilise sekkumismudeli uutesse Euroopa piirkondadesse ja riikidesse ning (2) edendades depressiooniga patsientidele mõeldud veebipõhise eneseabiprogrammi iFightDepression® kasutuselevõttu.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee