eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

MasterMind: Vaimse tervisega seotud häirete haldamine uuenduslike tehnoloogiate ja teenuste abil – telemeditsiin vaimsele tervisele

25 oktoober, 2023

Läbiviimise aeg: 10.02.2015–28.02.2017
Rahastus: 43 760 EUR
Projektijuht: Airi Värnik
Rahastaja: Euroopa Komisjon
Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

MasterMind projekti eesmärk on pakkuda kättesaadavat kõrgekvaliteedilist ravi depressiooni põdevatele täiskasvanutele kasutades info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiaid (IKT). Uuringus kasutatakse arvutipõhist kognitiiv-käitumusliku teraapia (kKKT, ingl. cCBT) programmi iFightDepression depressiooni ennetamiseks, depressiooni taseme määramiseks ning kerge ja mõõduka depressiooniga inimeste toimetuleku parandamiseks. iFightDepression programm on veebipõhine ja kättesaadav patsientidele koduseks kasutamiseks. Uuringu eesmärgiks on alternatiivse ravivõimaluse pakkumine depressiooni all kannatavatele patsientidele ja statistiliste andmete kogumine (demograafilised andmed nagu vanus ja ametialane staatus registreerimise hetkel). Uuringu tulemuste põhjal saab analüüsida patsientide meeleolu andmeid ning rakendada uut tõhusat ravivahendit depressiooni sümptomite vähendamisel (hinnatakse küsimustiku abil).

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee