eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

MENTBEST: Vaimse tervise hoidmine muutuste ajastul

25 oktoober, 2023

Läbiviimise aeg: 01.04.2023–31.03.2028
Rahastus: 470 840 EUR
Projekti koordinaator Eestis: Airi Värnik
Projektijuht: Rainer Mere
Rahastaja: Euroopa Liit, Programm „Euroopa horisont” – Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027
Projekti number: 101080651
Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee