eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Vaimse tervise toetus Ukraina põgenikele (MESUR)

25 oktoober, 2023

Läbiviimise aeg: 01.12.2022–30.11.2024
Rahastus: 92 361 EUR
Projekti koordinaator Eestis: Peeter Värnik
Projektijuht: Rainer Mere
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Sotsiaalministeerium
Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Ukraina 2022. aasta kriis on sundinud miljoneid inimesi põgenema oma kodudest naaberriikidesse. Pagulaste puhul on psühholoogilise ja sotsiaalse stressi tõttu suurenenud selliste häirete esinemissagedus nagu depressioon, ärevus ja psühhoos. Põgenedes on ravi katkenud ning nende häire halvenemise ja retsidiivi oht suureneb. Riiklikel tervishoiusüsteemidel puuduvad ressursid vaimse tervise diagnoosimiseks ja raviks; ümberasustatud inimeste ootamatu sissevool halvendab olemasoleva suutlikkuse probleemi, mida süvendavad keele- ja kultuurilised tõkked ümberasustatud isikute ravimisel. MESUR projekt tegeleb selle ravilõhega, hõlbustades depressiooniga ümberasustatud isikute ravivõimalusi. Selleks tehakse järgmist: 1) pakutakse vahetut vaimse tervise tuge, rakendades digitaalset, tõenduspõhist sekkumist iFightDepression® (tõlgitud ukraina ja vene keelde) kuues rakendusriigis (Poola, Saksamaa, Ungari, Bulgaaria, Kreeka ja Eesti); 2) leevendatakse survet riiklikele tervishoiusüsteemidele pagulaskriisiga seotud kuues rakendusriigis; 3) luuakse uusi teadmisi, koolitades tervishoiutöötajaid, sealhulgas Ukraina ümberasustatud vaimse tervise spetsialiste depressiooni, PTSD ja muude ümberasustatud inimeste seas levinud psüühikahäirete kohta; ning 4) luuaks parima praktika juhend ja rakendamise tööriistakast, et toetada teisi riike iFightDepression® rakendamisel pagulaste toetamiseks. MESURi viib ellu interdistsiplinaarne konsortsium, kellel on kogemusi vaimse tervise, sisserändajate ja pagulaste, kogukonnapõhiste sekkumiste ja rakendusteaduse alal.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee