est
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Articles in Estonian

Rahu, M.; Rahu, K.; Sisask, M. Tšernobõli veteranide mured ja kõhklused. Akadeemia2016;28(4):635-669

Värnik, A. Keha ja vaim on tervik. Sotsiaaltöö 2014;3:60-61

Mark, L. Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks (AppsTerv). Sotsiaaltöö 2014;3:61-62

Mitendorf, A. Lapsed peavad tundma internetis käitumise ja suhtlemise reegleid. Sotsiaaltöö 2014;1:60-62

Mitendorf, A. Lapsevanemate kaasamine partneritena laste õppeprotsessis. Sotsiaaltöö2013;6:42-44

Sisask, M. Juhi roll vaimse tervise edendamisel ja mitteründav suhtlemisstiil. Sotsiaaltöö2013;5:59-60

Mitendorf, A. Tervislik eluviis ja tervisekäitumine hilisemas eas. Sotsiaaltöö 2013;4:50-52

Mitendorf, A. Küberkiusamine koolikeskkonnas. Sotsiaaltöö 2013;3:3-4

Malken, M. Töökeskkonda muutes ja töötajaid toetades saab vähendada stressi negatiivset mõju. Sotsiaaltöö 2013;1:48-49

Mitendorf, A. Hea vaimne tervis tõstab eakate elukvaliteeti . Sotsiaaltöö 2012;6:32-34

Sisask, M. Paindlikkuse suurendamine kooliealistel lastel. Sotsiaaltöö 2012;5:47-48

Mitendorf A, Sisask M, Mark L, Värnik A. Suitsiiditeema kajastamine internetis: enesetapumõtetega inimeste märkamine ja abistamine. Sotsiaaltöö 2012;2:19-24

Yur`yev A. Sotsiaalne tõrjutus ja vaimne heaolu. [Social exclusion and mental well-being.] Sotsiaaltöö 2012;2:13-18

Heidmets L, Sisask M. Vaimse tervise ümarlaud – ühisüritus vaimse tervise heaks. [Mental health round table – a joint event to promote mental health.] Hippokrates 2009;83:102-7

Heidmets L, Samm A, Sisask M, Kõlves K, Visnapuu P, Aasvee K, Värnik A. Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine. [Sexual behaviour of depressive and suicidal Estonian schoolchildren.] Eesti Arst 2009;88(3):156-63

Heidmets L, Sisask M, Värnik A. ProMenPol: poliitika, teaduse ja praktika ühendamine vaimse tervise edendamiseks ja kaitseks. [ProMenPol: integrating policy, research and practice for mental health promotion and protection.] Sotsiaaltöö 2008;5:12-5

Värnik A, Sisask M, Kõlves K. 15 aastat teadusuuringuid Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis: ülevaade tulemustest. [15 years of research at the Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute: overview of results.] Eesti Arst2008;87(2):535-9

Värnik A, Kõlves K. Alkohol suitsiidi riskitegurina. [Alcohol as suicide risk factor.] Eesti Arst2006;85(lisa 6):30-4

Sisask M, Kõlves K, Värnik A. Suitsidaalsus ühiskonnas ja suitsiidikatse sooritamist prognoosivad tegurid. [Suicidality in society and the factors predicting suicide attempt.] Eesti Arst 2004;83:744-9

Kõlves K, Värnik A, Tooding L-M, Väli M, Wasserman D. Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi. [Pattern of alcohol and drug consumption predicts suicide.] Eesti Arst 2004;83:671-6

Värnik A. Vanemaealiste patsientide suitsiidide iseärasused. [Peculiarities of elderly suicide.] Lege Artis 2003;7:9-12

Värnik A, Saveljev K, Kõlves K. Suitsiidiohvri lein: olukord Eestis. [Grieving of suicide victims.] Sotsiaaltöö 2002;3:5-8

Värnik.A, Kõlves K, Palo E, Tooding L-M. Eesti suitsiidikõver on võtnud S-kuju. [Estonian suicide curve has taken S-Shape.] Eesti Arst 2001;80:141-4

Värnik A. Meeste ja naiste suitsiidid Eestis aastail 1970-1994. [Male and female suicides in Estonia, 1970-1994.] Eesti Arst 1997;76:260-3

Värnik A. Suitsiidide esinemissageduse dünaamika Eestis. [Suicide trend in Estonia.] Eesti Arst 1990;69:425-7

Väärt E, Värnik A. Surma põhjus – suitsiid. [Cause of the death – suicide.] Nõukogude Eesti tervishoid 1983;1:3-4

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee