est
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Books and resources

Värnik A, Sisask M, Värnik P, editors. Essential papers on suicidology 2008-2014. Tallinn: Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI); 2014

Pray L, Cohen C, Mäkinen I.H, Värnik A, Mackellar F.L, editors. Suicide in Eastern Europe, the CIS, and the Baltic Countries: Social and Public Health Determinants. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA); 2013

Lumiste K. SEYLE õpilaste ja õpetajate baasuuringu tulemused: vaimne tervis ja riskikäitumine. Värnik A, Sisask M, Värnik P, editors. Tallinn: ERSI; 2011

Laido Z, Mark L. Vaimne tervis kui vaimne heaolu: infomaterjal noortele. [Mental health as mental well-being: information material for youth.] Värnik A. (editor). Tallinn: ERSI; 2011

Värnik A, Sisask M, Värnik P, editors. Baltic Suicide Paradox. Tallinn: Tallinn University Press; 2010

Laido Z, Värnik A, Sisask M. Alkoholiprobleemidega patsientide suitsiidiriski hindamine: metoodiline juhendmaterjal esmatasandi tervishoiutöötajatele. [Suicide risk assessment in patients with alcohol problems: methodological resources for primary health care specialists.] Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010

Värnik A, Sisask M, Kõlves K, editors. Essential papers on suicidology 1993-2008. To celebrate the 15th anniversary of ERSI. Tallinn: Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI); 2008

Tihaste M. Suitsidaalse käitumise ennetamine ja vaimse tervise edendamine militaarses süsteemis. [Prevention of suicidal behaviours and mental health promotion in military system.] Tallinn: ERSI; 2005

Anion L. Politseinike ja nende klientide vaimsest tervisest. [Mental health in police officers and their clients.] Tallinn: ERSI; 2005

Saveljev K. Abiks sotsiaaltöötajatele depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel. [Assessment of depression and suicide risk in social work.] Tallinn: ERSI; 2005

Sisask M. Enesetappude ennetamine: Infomaterjal pereliikmetele ja sõpradele. Kuidas toime tulla raskuste ja kriisidega? [Preventing suicide: Information material for family members and friends. How to cope with crises?] Tallinn: ERSI; 2004 (kordustrükk 2006)

Sisask M. Enesetappude ennetamine: Abiks õpetajatele ja muule koolipersonalile. [Preventing suicide: a resource for teachers and other school personnel.] Tallinn: ERSI;2004 (kordustrükk 2008)

Kõlves K, Sisask M ja Värnik A. I osa: Suitsidaalsus ühiskonnas ja suitsiidikatsete sooritanute uuring [Suicidality in community]; Marandi T ja Värnik A. II osa: Suitsiidikatse sooritanu käsitlus haigla erakorralise meditsiini osakonnas [Managing of suicide attempters in emergency department]. Tallinn: ERSI; 2004

Värnik A, editor. Suitsiidiuuringud – Suicide Studies. ERSI 10. aastapäeva kogumik. ERSI 10th anniversary collected papers. Tallinn: Iloprint; 2003

Värnik A, Kõlves K. Eestlaste ja mitte-eestlaste enesetapud – Estonians’ and non-Estonians’ Suicides. Tallinn-Tartu: Lennujaama Kirjastus; 2001

Marandi T, Värnik A. Suitsiidikatse sooritanu käsitlus üldhaigla vastuvõtu osakonnas. [Managing of suicide attempters in emergency department.] Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus;2000

Marandi T. Depressiooni farmakoteraapia. [Pharmacotherapy of depression] Tallinn: JMR;1999

Värnik A. Suitsiidid Eestis 1965-1995. [Suicide in Estonia 1965-1995.] Tallinn: JMR; 1997

Värnik A. Suicide and psychiatric morbidity in Estonia. World Bank; 1995

Noor H, Loogna B, Värnik A. Suitsidaalse käitumise diagnostikast enesemürgistuste korral. Metoodilised soovitused. [Diagnostics of suicidal behaviour in acute intoxications. Methodological recommendations.] Tallinn: Tervishoiu Ministeerium; 1985

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee