est
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian national network

Sotsiaalministeerium
Ministry of Social Affairs
sm.ee

Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Tallinn University, Institute of Social Work
tlu.ee/et/sotsiaaltoo-instituut

Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut
University of Tartu, Institute of Sociology and Social Policy
ssi.ut.ee/et

Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Eesti Demograafia Associatsioon
Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Estonian Demographic Association
tlu.ee/et/eesti-demograafia-instituut

Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut (RASI)
Tallinn, University, Institute of International and Social Studies
tlu.ee/et/rahvusvaheliste-ja-sotsiaaluuringute-instituut

Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskus (EKTTK), Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool
Estonian Centre of Behavioural and Health Sciences, Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences
doktorikool.ut.ee/kstt/et/uldinfo/ajalugu

Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development
tai.ee

Eesti Teadusagentuur
Estonian Research Council
etag.ee

Statistikaamet
Statistics Estonia
stat.ee

Eesti Haigekassa
Estonian Health Insurance Fund
haigekassa.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
North Estonia Medical Centre
regionaalhaigla.ee

Hasartmängumaksu Nõukogu
Council of Gambling Tax in Estonia
hmn.ee

Kaitseministeerium
Ministry of Defence
kaitseministeerium.ee

Tartu Ülikool, Polikliiniku ja Peremeditsiini õppetool
University of Tartu, Department of Polyclinic and Family Medicine
arpo.ut.ee

Eluliin
Lifeline
eluliin.ee

Usaldustelefon
Trust-line
usaldus.ee

Rapla Maavalitsus, tervisedendus
Rapla Country Council, health promotion
rapla.maavalitsus.ee/et/uldinfo
raplamv.ee/terv

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Care Department
tallinn.ee/est/sotsiaaltervishoiuamet

Tallinna Lastehaigla
Tallinn Children’s Hospital
lastehaigla.ee

Eesti Psühhiaatrite Selts
Estonian Psychiatric Association
psy.ee

Eesti Statistikaselts
Estonian Statistical Society
ms.ut.ee/ess

Eesti Perearstide Selts
Estonian Primary Care Association
perearstiselts.ee

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon
Estonian Mental Health and Well-being Coalition
vatek.e

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee