est
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Conferences in Estonia

2013

Sisask M. Väsimusega seonduvad vaimse tervise näitajad ja elustiiliharjumused Euroopa teismelistel koolinoortel. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse XII aastakonverents, Roosta, 2013

Värnik P. Välispõhjustest tingitud surmad Eestis võrrelduna muu maailmaga. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse XII aastakonverents, Roosta, 2013

Sisask M. Vaimse tervise edendamise ja kaitse sekkumisprogrammide tõenduspõhisusest. Tervisedenduse konverents „Toetades teadlikke valikuid“, Tallinn, 2013

2012

Värnik P. Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid ja sotsiaal-demograafilised mõjurid. Eesti Demograafia Assotsiatsiooni aastakoosolek, Tallinn, 2012

Sisask M. SUPREME projekt: veebipõhine sekkumine vaimse tervise edendamiseks ja suitsidaalse käitumise ennetamiseks. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse XI aastakonverents, Nelijärve, 2012

Sisask M. Sekkumisvõimalused koolides vaimse tervise edendamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks. Rapla maakonna XV tervisedenduse konverents, Rapla, 2012

Rüütel E. Sõltuvus ja riskikäitumine noortel kui multidimensionaalne psühhosotsiaalne nähtus. Rapla maakonna XV tervisedenduse konverents, Rapla, 2012

Mitendorf A. Internet kui vaimse tervise edendamise suurepärane tööriist!? Rapla maakonna XV tervisedenduse konverents, Rapla, 2012

2011

Sisask M. Riskikäitumise ennetamisest vaimse tervise edendamiseni. Projekt SEYLE: Saving and Empowering Young Lives in Europe. Tervisedenduse konverents „Tuleviku võti – lapsed ja noored“, Tartu, 2011

Samm A. Suitsiidiidee seos riskikäitumise ja peresuhetega Eesti, Leedu ja Luxemburgi koolilastel. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse X aastakonverents, Sagadi, 2011

Sisask M. Suitsiid-mõrva meediakajastusele järgnenud internetikommentaarid. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse X aastakonverents, Sagadi, 2011

Värnik P. Suitsiidistatistika usaldusväärsus Euroopas ebaselge tahtlusega vigastussurmade analüüsile tuginedes: 2-20 orientiir. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse X aastakonverents, Sagadi, 2011

Wu J. Gender- and method-specific suicide prevention among elderly in 16 European countries [Soo- ja meetodipõhine suitsidipreventsioon eakate hulgas 16 Euroopa riigis]. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse X aastakonverents, Sagadi, 2011

Värnik P. Vigastussurmade trendid taasiseseisvunud Eestis võrdlevas perspektiivis. Sotsiaalteaduste konverents „20 aastat iseseisvust“, Tallinn, 2011

Sisask M. Enesetappude ennetamisest vaimse tervise edendamiseni ERSI projektide näitel. Sotsiaalteaduste konverents „20 aastat iseseisvust“, Tallinn, 2011

Sisask M. Vaimne tervis religiooni kontekstis. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

Yur’yev A. Sotsiaalne heaolu/tõrjutus kajastub vaimses tervises. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

Värnik P. Kooliõpilaste subjektiivne heaolu Euroopa Komisjoni projekti SEYLE andmetel. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

Mark L. Kooliõpilaste riskikäitumise seos vaimse tervisega. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

Wu J. Ühiskonna hoiakud mõjutavad eakate suitsiidide levikut. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

Laido Z. Suitsiidkatsed PERHi andmetel. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu,2011

Värnik A. Sotsiaalpsühhiaatria rahva vaimse tervise teenistuses. Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents, Pärnu, 2011

2010

Sisask M. Väsimuse mõju teismeliste vaimsele tervisele. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IX aastakonverents, Lepanina, 2010

Wu J. Suicide with drug overdose. [Ravimite üledoosiga sooritatud suitsiidid]. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IX aastakonverents, Lepanina, 2010

Yur’yev A. Employment status and suicide in Europe. [Tööstaatus ja suitsiidid Euroopas]. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IX aastakonverents, Lepanina, 2010

Värnik P. Teismeliste vaimne tervis Tallinna koolides: SEYLE projekti esialgsed tulemused. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IX aastakonverents, Lepanina, 2010

Mark L. Ründed ja riski otsimine. SEYLE projekti konverents: kooliõpilaste tervise- ja riskikäitumine vaimse tervise kontekstis. Tallinn, 2010

Mark L, Sisask M, Samm A, Aasvee K, Värnik A. Suitsidaalsus ja riskikäitumine Eesti, Leedu ja Luksemburgi koolinoortel. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IX aastakonverents, Lepanina, 2010

Sisask M. Vaimne tervis koolides – SEYLE projekt. Konverents „Tervisliku elu kompass“, Tallinn, 2010

2009

Värnik P, Sisask M, Laido Z, Värnik A. Suitsiidide registreerimine ning selle mõju ebaselge tahtlusega surmade arvukusele. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse VIII aastakonverents, Vihula, 2009

2008

Sisask M, Värnik A, Kõlves K, Bertolote JM, Bolhari J, Botega NJ, Fleischmann A, Vijayakumar L, Wasserman D. Religioossus kui kaitsetegur suitsiidikatse vastu: WHO SUPRE-MISS juhtkontroll uuring. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse VII aastakonverents, Narva-Jõesuu, 2008

2007

Sisask M, Värnik A, Kõlves K, Wasserman D, De Leo D, Berolote JM, Botega N, Phillips M, Vijayakumar L, Bolhari J, Schlebusch L, De Silva D, Nguyen VT, Fleischmann A. Subjektiivne psühholoogiline heaolu suitsiidikatse raskusastme määratlemisel. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse VI aastakonverents, Toila, 2007

2006

Palo E, Värnik A, Kõlves K, Tooding LM, Schmidtke A. Miks erinevad suitsiiditrendid post-sovetlikes riikides muust Euroopast? Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse V aastakonverents, Roosta, 2006

Samm A, Värnik A, Tooding LM, Sisask M, Kõlves K, von Knorring AL. Depressiooni sümptomaatika Lääne-Eesti kooliõpilaste hulgas. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse V aastakonverents, 2006

Sisask M, Kõlves K, Samm A, Anion L, Raudsepp J, Värnik A. Suitsiidikatse raskusastme määratlus ja selle seos psüühilise seisundiga. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse V aastakonverentss, Roosta, 2006

2005

Sisask M, Värnik A. WHO SUPRE-MISS: Suitsiidikatse sooritanute psüühiline terviseseisund ja kontakt tervishoiuasutustega. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse IV aastakonverents, Pärnu, 2005

Sisask M, Värnik A. Depressioon ja suitsidaalsus: avalikkuse hoiak ja teadlikkus. Eesti  Sotsiaalteaduste VI  aastakonverents, Tallinn, 2005

2004

Sisask M, Värnik A. Suitsiidikatse kajastamine meedias ja sellelejärgnenud Interneti kommentaarid. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse III aastakonverents, Võru-Kubija, 2004

Sisask M, Värnik A. Kahe teismelise ühise suitsiidikatse kajastamine meedias ja sellele järgnenud Interneti kommentaarid. Eesti  Sotsiaalteaduste V aastakonverents, Tartu, 2004

2003

Sisask M, Kõlves K, Värnik A. WHO-SUPRE: Ülemaailmne suitsiidikatsete uuring Eestis. Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse II aastakonverents, Pühajärve, 2003

Kõlves K, Värnik A, Tooding LM, Wasserman D. Alkoholi tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi: suitsidentide ja kontrollgrupi võrdlus. Eesti  Sotsiaalteaduste IV aastakonverents, Tartu, 2003

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee