eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Haapsalu projekt: koolilaste (pre)suitsidaalse käitumise ennetamine

1 jaanuar, 1996

Uuringu disain ja hindamine: Prof Dr Airi Värnik (ERSI)
Projekti teostus: Tiina Kütt (Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus) ja Ingrid Danilov (Lääne Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond)
Läbiviimise aeg: 2004-2005; 1996-1997
Rahastajad: Eesti Haigekassa, Hasartmängumaksu Nõukogu, Lääne Maavalitsus

Kirjeldus: Projekti eesmärgiks on:

  1. vähendada laste ja noorukite (vanus 7-18) depressiooni ja suitsidaalset käitumist
  2. tõsta esmatasandi abistajate teadlikkust suitsidaalsest käitumisest ja selle ennetamisest
  3. tõsta laste ja noorukite ning nende pereliikmete teadlikkust suitsidaalsest käitumisest ja selle ennetamisest
  4. tugevdada laste ja noorukite sotsiaalset võrgustikku ning nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid
  5. tugevdada laste ja noorukite vaimset tervist ja psühho-sotsiaalse toimetuleku võimet
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee