eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

MHPHands, EK rahvatervise projekt

1 jaanuar, 2010

Vaimse tervise edendamise käsiraamatud
Keskus: Töötervishoiu Uurimiskeskus (Iirimaa)
Superviisor: Dr Richard Wynne
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask
Projektijuht: Airi Mitendorf (alates 2011), Zrinka Laido (2010-2011)
Läbiviimise aeg: 2010-2013
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20091213), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ProMenPol jätk. Projekti käigus töötatakse välja 7 erinevas keeles 3 käsiraamatut vaimse tervise edendamiseks – üks koolidele, üks töökohtadele ja üks eakatele suunatud asutustele (viimane sisaldab ka koduteenuseid). Töötatakse välja ka kontaktõppe ja e-õppe koolitusprogrammid, mis baseeruvad nendel käsiraamatutel. Seejärel testib projekt treeningprogramme kõigi kolme valdkonna sihtgruppide peal.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee