eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Kohalikud projektid

Kiusamine koolis

27 märts, 2017

Laste ja noorte vaimse tervise olukorra ja sekkumisvõimaluste kaardistamine Eestis

27 märts, 2017

Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrva- ja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks kaitseväe kontekstis ning avalikkuse hoiak kaitseväeteenistusest tulenevate riskitegurite suhtes

1 jaanuar, 2008

Eesti taasiseseisvusperioodi suitsiiditrend: Millised on seosed sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja rahvatervise indikaatoritega?

1 jaanuar, 2007

Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2006

Alkohol ja uimastid siirdeühiskonna sotsiaalsete riskiteguritena välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2003

Suitsiidiohvri lähedaste uuring

1 jaanuar, 1999

Haapsalu projekt: koolilaste (pre)suitsidaalse käitumise ennetamine

1 jaanuar, 1996

Marta klubi

1 jaanuar, 1995
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee