eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Kohalikud projektid

Veteranide suitsidaalsuse kaitse- ja riskitegurid

24 oktoober, 2017

Kiusamine koolis

27 märts, 2017

Laste ja noorte vaimse tervise olukorra ja sekkumisvõimaluste kaardistamine Eestis

27 märts, 2017

Sotsiaalvaldkonnas kompetentsi tõstmine vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse temaatikast

2 veebruar, 2017

Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrva- ja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks kaitseväe kontekstis ning avalikkuse hoiak kaitseväeteenistusest tulenevate riskitegurite suhtes

1 jaanuar, 2008

Eesti taasiseseisvusperioodi suitsiiditrend: Millised on seosed sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja rahvatervise indikaatoritega?

1 jaanuar, 2007

Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2006

Alkohol ja uimastid siirdeühiskonna sotsiaalsete riskiteguritena välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2003

Suitsiidiohvri lähedaste uuring

1 jaanuar, 1999

Haapsalu projekt: koolilaste (pre)suitsidaalse käitumise ennetamine

1 jaanuar, 1996
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee